Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kon Tum
Ngày đăng: 04/03/2019  11:48
Mặc định Cỡ chữ

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kon Tum có nhiệm vụ tư vấn cho Ủy ban nhân dân, Chủ tịch ỦBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

A, Xây dựng chương trình, kế hoạch trung hạn, dài hạn về phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với đối tượng, địa bàn và tình hình kinh tế-xã hội trên điạ bàn thành phố; nội dung pháp luật trọng tâm cần phổ biến, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước và thành phố, với xây dựng và thi hành pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, cải cách thủ tục hành chính ở thành phố; việc tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho một số đối tượng người dân tộc, người dân sống xa trung tâm thành phố, người lao động trong các doanh nghiệp, nạn nhân bạo lực gia đình, người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người bị phạt tù được hưởng án treo;

B, Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ở tỉnh; phối hợp, lựa chọn nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp để giải quyết các vấn đề đột xuất, vướng mắc trong thực tiễn thi hành pháp luật tại thành phố;

C, Giải pháp tăng cường xã hội hóa hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; các giải pháp để huy động sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước trong việc thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật hoặc hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật;

D, Hướng dẫn về nội dung, hình thức tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hằng năm cho các sỏ, ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố;

E, Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn;

F, Quản lý nguồn kinh phí được Nhà nước cấp và các nguồn kinh phí hỗ trợ khác phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước;

G, Tổ chức giao ban định kỳ hàng quý, tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của thành phố;

H, Định kỳ 06 tháng một lần hoặc khi có yêu cầu báo cáo Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

I, Thực hiện các nhiệm vụ khác được Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp giao;

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội gồm các ông bà có tên sau đây:

1. Chủ tịch Hội đồng:

  Ông Lê Hồng Sơn, Phó chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng:

  Bà Hồ Xuân Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội.

3. Các Thành viên Hội đồng:

- Ông Đinh Văn Toản , Phó Giám đốc Công an Thành phố;

- Ông Phạm Chí Công, Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố;

- Ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Ông Nguyễn Minh Khánh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

- Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố;

- Ông Nguyễn Xuân Yêm, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô;

- Ông Nguyễn Đình Hoa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

- Ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao;

- Ông Ngô Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải;

- Bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công thương;

- Ông Nguyễn Huy Đăng, Phó Giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn;

- Ông Bùi Duy Cường, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế;

- Ông Nguyễn Việt Hà, Phó Giám đốc Sở Tài chính;

Ông Nguyễn Chí Dũng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng;

Ông Trần Nghĩa Hòa, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ;

- Ông Trần Văn Hải, Phó Chánh Thanh tra Thành phố;

- Ông Phạm Văn Khương, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Nguyễn Phúc Hải, Phó trưởng Ban dân tộc Thành phố;

- Ông Đặng Võ Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội;

- Ông Trần Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

UBND Thành phố mời các ông, bà có tên sau đây tham gia thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố:

- Ông Phạm Thanh Học, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy;

- Ông Đào Sỹ Hùng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân Thành phố;

- Bà Bùi Thị Hồng Anh, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố;

- Ông Chu Quang Tiến, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự;

- Bà Lê Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố;

- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố;

- Ông Đào Văn Quân, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội;

- Ông Ngô Văn Tuyến, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố;

- Bà Bùi Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố;

- Ông Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội;

- Ông Nguyễn Hồng Tuyến, Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố;

- Ông Hoàng Huy Được, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội;

- Ông Nguyễn Vân, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp ngành Công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hà Nội.

Ý kiến bạn đọc:

Họ tên (*)
Email
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)

Gửi ý kiến thành công

Ý kiến của bạn sẽ được quản trị viên xét duyệt và phản hồi trong thời gian sớm nhất. Trân trọng cảm ơn!

Đóng lại
Sức lan tỏa từ dự án RALG Kon Tum

Kết nối cộng đồng

Đăng ký nhận bản tin

Phiên bản đang chạy thử nghiệm