Số/Kí hiệu
10/2019/QĐ-TTg
Ngày ban hành
28/02/2019
Người ký
Trích yếu
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Biên giới quốc gia trực thuộc Bộ Ngoại giao
Cơ quan ban hành
Thủ tướng chính phủ
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Lĩnh vực

Kết nối cộng đồng

Đăng ký nhận bản tin

Phiên bản đang chạy thử nghiệm