Thông báo nội dung, thời gian phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2019
Ngày đăng: 25/02/2019  16:14
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 22/02, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 24/TB-UBND về nội dung, thời gian phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2019.

Theo đó, UBND tỉnh tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 02 năm 2019 với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:

1. Nội dung: Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2019; nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2019; Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

2. Thành phần dự họp:

- Chủ trì: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh.

- Thủ trưởng các đơn vị: Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Kho Bạc Nhà nước tỉnh, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Kon Tum, Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

- Phóng viên: Đài phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, Cổng thông tin điện tử tỉnh (dự và đưa tin).

3. Thời gian: (01 buổi), khai mạc lúc 08h00', ngày 26/02/2019 (thứ 3).

4. Địa điểm: Tại Hội trường lớn, Trụ sở Văn phòng UBND tỉnh.

5. Tài liệu phiên họp:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chuẩn bị báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2019; đồng thời, chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan dự thảo Kết luận của phiên họp.

- Các sở, ban ngành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình chuẩn bị các nội dung để báo cáo, thảo luận tại phiên họp.

- Các đại biểu tham dự Phiên họp sử dụng tài liệu được Văn phòng UBND tỉnh gửi qua hộp thư công vụ của Chính phủ để làm tài liệu phục vụ Phiên họp.

Ý kiến bạn đọc:

Họ tên (*)
Email
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)

Gửi ý kiến thành công

Ý kiến của bạn sẽ được quản trị viên xét duyệt và phản hồi trong thời gian sớm nhất. Trân trọng cảm ơn!

Đóng lại
Sức lan tỏa từ dự án RALG Kon Tum

Kết nối cộng đồng

Đăng ký nhận bản tin

Phiên bản đang chạy thử nghiệm