Hà Giang: Hội thảo nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Ngày đăng: 06/03/2019  15:17
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 10/1, Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa 14, đơn vị tỉnh Hà Giang, đã tổ chức Hội thảo nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Đồng chí Vương Ngọc Hà, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý; lãnh đạo, đại diện UBMTTQ tỉnh; các sở, ngành của tỉnh và một số huyện, thành phố.

Trong những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh được chính quyền các cấp thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định của pháp luật. Các văn bản chỉ đạo, triển khai các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về PBGDPL theo chỉ đạo của Trung ương và đặc thù của tỉnh đã được các cấp, các ngành ban hành đầy đủ, có hệ thống từ tỉnh tới cơ sở, trong quá trình tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân đã xây dựng, sáng tạo ra các mô hình tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật hay và hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng và địa bàn. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các trường học đã được ngành giáo dục phối hợp với các ngành triển khai trách nhiệm và hiệu quả. Tuy nhiên, công tác phổ biến giáo dục pháp luật vẫn còn những hạn chế, khó khăn, như: các chương trình, kế hoạch hàng năm chưa thường xuyên dựa trên kết quả khảo sát thực tiễn. Chưa có cơ chế gắn hiệu quả của công tác này với trách nhiệm của đơn vị thực hiện. Địa bàn cơ sở Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, của các tuyên truyền viên cấp xã còn yếu. Hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL cho các chủ thể trực tiếp tiến hành chưa được tổ chức thường xuyên. Kinh phí dành cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, cơ sở, vật chất và nguồn nhân lực chưa đáp ứng so với yêu cầu thực tiễn đề ra. 
Tham luận tại Hội thảo, các đại biểu đề xuất những vấn đề, như: công tác PBGDPL cần sự vào cuộc quyết liệt của tất cả các cấp, các ngành nhằm triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể; các cấp Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Đẩy mạnh thông tin, truyền thông về vị trí, vai trò, mục tiêu của nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Tăng cường tập huấn cho cán bộ làm công tác PBGDPL tại cơ sở…
Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Vương Ngọc Hà, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa 14 đơn vị tỉnh Hà Giang, đề nghị các cấp, các ngành cần quan tâm kiện toàn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL. Gắn công tác này với sự lãnh đạo của Đảng. Các cơ quan trong Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật cần có sự phối hợp, gắn kết, đồng bộ. Tăng cường công tác đối thoại với người dân để giải quyết khúc mắc ngay từ cơ sở. Thực hiện tốt công tác lồng ghép, đặc biệt là trong các nhà trường. Vận dụng linh hoạt các hình thức tổ chức đảm bảo tính hiệu quả, phù hợp với từng địa bàn, với trình độ dân trí của người dân./.

Đỗ Xuân Dũng, Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang

Ý kiến bạn đọc:

Họ tên (*)
Email
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)

Gửi ý kiến thành công

Ý kiến của bạn sẽ được quản trị viên xét duyệt và phản hồi trong thời gian sớm nhất. Trân trọng cảm ơn!

Đóng lại
Sức lan tỏa từ dự án RALG Kon Tum

Kết nối cộng đồng

Đăng ký nhận bản tin

Phiên bản đang chạy thử nghiệm