Đà Nẵng: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 2019
Ngày đăng: 06/03/2019  15:19
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 17/01/2019, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục, pháp luật (PBGDPL) thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Lê Trung Chinh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, phụ trách công tác PBGDPL thành phố chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các thành viên đã đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng và kết quả thực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn thành phố năm 2018. Trong năm qua, Hội đồng thành phố đã kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn về công tác PBGDPL, đặc biệt đã bám sát chủ trương xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ; công tác phối hợp giữa các cơ quan thành viên Hội đồng cũng như giữa các cơ quan thành viên với cơ quan thường trực Hội đồng ở cả hai cấp thành phố và quận, huyện tiếp tục được tăng cường hiệu quả, điển hình như: Sở Tư pháp đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức 110 lớp bồi dưỡng chính trị, pháp luật hè cho 14.749 công chức, viên chức và người lao động ở các bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông với các chuyên đề pháp luật như: Bộ luật hình sự năm 2015, Luật tiếp cận thông tin năm 2016, Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; Công an thành phố đã phối hợp với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp tổ chức 287 lượt tuyên truyền cho 100.000 lượt sinh viên về trật tự an toàn giao thông, phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội; Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân 2 cấp của thành phố đã thực hiện 57 vụ án trọng điểm, đưa ra xét xử 27 phiên tòa lưu động… Với vai trò là cơ quan thường trực Hội đồng, Sở Tư pháp đã tích cực tham mưu UBND thành phố và Hội đồng Phối hợp PBGDPL thành phố ban hành các Kế hoạch, Chương trình nhằm triển khai công tác PBGDPL và hoạt động phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác PBGDPL trên địa bàn thành phố như: Kế hoạch số 546/KH-UBND ngày 22/01/2018 của UBND thành phố về triển khai công tác PBGDPL năm 2018; Chương trình số 23/CTr-HĐ ngày 06/3/2018 của Hội đồng Phối hợp PBGDPL về hoạt động phối hợp công tác PBGDPL năm 2018.

Năm 2019, Hội đồng Phối hợp PBGDPL thành phố Đà Nẵng tiếp tục xây dựng các kế hoạch, chương trình hoạt động PBGDPL; tăng cường công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù; tổ chức thực hiện có hiệu quả Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11); tiến hành kiểm tra hoạt động PBGDPL của các thành viên Hội đồng thành phố và Hội đồng quận, huyện…
Kết luận Hội nghị, đ/c Lê Trung Chinh - Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các thành viên Hội đồng thành phố phải nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, nội dung và hình thức tuyên truyền phải phong phú, đa dạng, phù hợp với trình độ dân trí của từng nhóm đối tượng, từng khu vực; tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021, Đề án đổi mới công tác PBGDPL giai đoạn 2017-2021, các Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình, Đề án về PBGDPL giai đoạn 2017-2021 đã được UBND thành phố ban hành; phát huy vai trò của đội ngũ Báo cáo viên pháp luật thành phố trong công tác tuyên truyền PBGDPL./.

Ý kiến bạn đọc:

Họ tên (*)
Email
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)

Gửi ý kiến thành công

Ý kiến của bạn sẽ được quản trị viên xét duyệt và phản hồi trong thời gian sớm nhất. Trân trọng cảm ơn!

Đóng lại
Sức lan tỏa từ dự án RALG Kon Tum

Kết nối cộng đồng

Đăng ký nhận bản tin

Phiên bản đang chạy thử nghiệm