Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
Ngày đăng: 07/03/2019  16:35
Mặc định Cỡ chữ

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội vừa Phiên họp toàn thể lần thứ 16, thẩm tra Tờ trình Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn trình bày Tờ trình cho biết, để thực hiện chủ trương của Đảng và tạo cơ sở pháp lý cho việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong thời gian tới, việc xây dựng và ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019-2021 là cần thiết.

Mục tiêu xây dựng Dự thảo Nghị quyết sắp xếp ĐVHC cấp huyện, xã nhằm tổ chức hợp lý các ĐVHC các cấp phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước; đảm bảo thể chế về ĐVHC; góp phần phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Mục tiêu đến giai đoạn 2019-2021, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% của cả hai tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số; khuyến khích các địa phương thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã còn lại chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định để tổ chức hợp lý đơn vị hành chính các cấp, phát triển kinh tế-xã hội và được đa số nhân dân đồng thuận.

Dự thảo Nghị quyết gồm 03 Chương và 18 Điều. Theo đó, quy định về đối tượng áp dụng; căn cứ thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, xã; tiêu chuẩn của ĐVHC cấp huyện, cấp xã; áp dụng tiêu chuẩn về số ĐVHC trực thuộc của ĐVHC cấp tỉnh, cấp huyện và tiêu chuẩn của ĐVHC đô thị khi thực hiện sắp xếp; thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

 

 

Thường trực Ủy ban Pháp luật họp thẩm định Dự thảo  Nghị quyết sắp xếp ĐVHC cấp huyện, xã (ảnh: Quốc hội)

 

Cho ý kiến về Tờ trình Dự thảo Nghị quyết tại phiên họp, Thường trực Ủy ban Pháp luật tán thành với sự cần thiết ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã với những lý do nêu trong Tờ trình. Căn cứ vào quy định tại Điều 146 và khoản 1 Điều 147 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Thường trực Ủy ban tán thành việc ban hành Nghị quyết này theo trình tự, thủ tục rút gọn. Hồ sơ của Dự thảo Nghị quyết đầy đủ, đúng theo quy định của pháp luật.

Thường trực Ủy ban Pháp luật cũng tán thành với tên gọi, nội dung và bố cục của Dự thảo. Sắp xếp ĐVHC là công việc rất hệ trọng, liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định chính trị-xã hội, quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế xã hội và đặc biệt là tâm tư, nguyện vọng của người dân và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các ĐVHC thuộc diện sắp xếp. các quan điểm, mực tiêu của việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã đã được xác định rõ ràng trong Nghị quyết của Đảng và các Nghị quyết của Quốc hội.

Vì vậy, Nghị quyết này của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ là các quy định khung, có tính nguyên tắc nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc sắp xếp các ĐVHC chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc thì Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể cho từng địa phương và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định trong từng đề án cụ thể.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tán thành với ý kiến thẩm tra của Thường trực Ủy ban Pháp luật. Theo đó, năm 2019 cơ bản sắp xếp các đối tượng chưa đủ cả hai yếu tố là quy mô dân số và diện tích tự nhiên, tuy nhiên cũng cần cân nhắc thân trọng các yếu tố khác.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, Tờ trình Dự thảo cần có một số quy định mang tính nguyên tắc, sau đó giao chi tiết cho Chính phủ, các đơn vị cụ thể; đề nghị cơ quan thẩm tra phối hợp với cơ quan soạn thảo rà soát, tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện cả về nội dung và kỹ thuật văn bản của Dự thảo Nghị quyết.

Tại phiên họp, Ủy ban Pháp luật cũng đã thẩm tra Tờ trình và Đề án của Chính phủ về việc thành lập thị xã Mỹ Hào và 7 phường thuộc thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên; Tờ trình và Đề án của Chính phủ về việc thành lập thị trấn Vĩnh Viễn thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Mai Chi

Ý kiến bạn đọc:

Họ tên (*)
Email
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)

Gửi ý kiến thành công

Ý kiến của bạn sẽ được quản trị viên xét duyệt và phản hồi trong thời gian sớm nhất. Trân trọng cảm ơn!

Đóng lại
Sức lan tỏa từ dự án RALG Kon Tum

Kết nối cộng đồng

Đăng ký nhận bản tin

Phiên bản đang chạy thử nghiệm