Kon Tum tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào DTTS tại 03 xã trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 10/04/2015  18:54
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015, vừa qua Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đã tổ chức 03 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số tại 03 xã: Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông; Pờ Ê, huyện Kon Plông và Bờ Y, huyện Ngọc Hồi.

Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015, vừa qua Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đã tổ chức 03 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số tại 03 xã: Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông; Pờ Ê, huyện Kon Plông và Bờ Y, huyện Ngọc Hồi.

 

Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015, vừa qua Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đã tổ chức 03 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số tại 03 xã: Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông; Pờ Ê, huyện Kon Plông và Bờ Y, huyện Ngọc Hồi.

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-BDT, ngày 12/02/2015 của Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015; Kế hoạch số 08/KH-BDT, ngày 9/03/2015 về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Nghị định 05/NĐ/2011/NĐ-CP.

Vừa qua, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đã tổ chức 03 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số tại 03 xã: Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông; Pờ Ê, huyện Kon Plông và Bờ Y, huyện Ngọc Hồi.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi

Tham dự các Hội nghị tại 03 địa bàn trên có 176 đại biểu là những người hoạt động không chuyên trách cấp xã; các chức danh tại thôn: Bí thư thôn, Phó Bí thư thôn, Trưởng thôn, Phó thôn, Hội trưởng Hội phụ nữ thôn, Trưởng ban Mặt trận thôn, Bí thư Chi đoàn thôn, Già làng, người uy tín của các thôn thuộc 03 xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông; Pờ Ê, huyện Kon Plông và Bờ Y, huyện Ngọc Hồi. Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo viên pháp luật của Ban Dân tộc tỉnh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các chính sách dân tộc; Nghị định số 05/2011/NĐ-CP, ngày 14/01/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc; Chỉ thị số 28/CT-TTg, ngày 10/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc; Kế hoạch số 1285/KH-UBND, ngày 29/5/2014 của UBND tỉnh về triển khai Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; các quy định pháp luật gắn trực tiếp với cuộc sống của đồng bào DTTS, đồng bào vùng biên giới như quy định pháp luật về đất đai, bảo vệ phát triển rừng, bảo vệ môi trường, chủ quyền biên giới quốc gia, ma túy, hôn nhân và gia đình; phổ biến giáo dục kiến thức và chính sách, pháp luật về bình đẳng giới cho đồng bào DTTS…

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Pờ Ê, huyện Kon Plông

Cùng với việc giới thiệu sâu nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật và các chính trách trong lĩnh vực công tác dân tộc, các báo cáo viên đã phân tích, giới thiệu về tình hình, thực trạng chấp hành pháp luật ở địa phương, đề cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và công dân trong việc chấp hành và tuân thủ pháp luật. Sau Hội nghị các cán bộ xã, các chức danh tại các thôn đã được tham gia tập huấn sẽ tiếp tục về tuyên truyền, phổ biến lại cho bà con tại địa phương mình.

Mục đích tuyên truyền lần này ngoài việc lắng nghe tâm tư, tình cảm của người dân, giải đáp những khó khăn vướng mắc trong việc thụ hưởng các chính sách của người dân còn nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm tạo điều kiện để đồng bào các DTTS nâng cao nhận thức pháp luật, từng bước vận dụng pháp luật có hiệu quả vào việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân và gia đình, của quốc gia; giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội và giám sát việc thi hành pháp luật của các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp ở địa phương. Tạo bước phát triển mới trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong hệ thống cơ quan chức năng, chính quyền các cấp và cơ quan công tác dân tộc phù hợp đặc điểm tình hình từng vùng, địa phương và dân tộc, góp phần nâng cao ý thức pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật của hệ thống chính trị - xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng dân tộc thiểu số; Đồng thời, trang bị những kiến thức, nâng cao hiểu biết pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của đồng bào dân tộc thiểu số, sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và của xã hội.

Nguồn: Thanh Phước (BDT tỉnh Kon Tum)

Ý kiến bạn đọc:

Họ tên (*)
Email
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)

Gửi ý kiến thành công

Ý kiến của bạn sẽ được quản trị viên xét duyệt và phản hồi trong thời gian sớm nhất. Trân trọng cảm ơn!

Đóng lại
Sức lan tỏa từ dự án RALG Kon Tum

Kết nối cộng đồng

Đăng ký nhận bản tin

Phiên bản đang chạy thử nghiệm