Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Từ ngày:
Đến ngày:
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
16/2019/NĐ-CP 01/03/2019   Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
20/2019/NĐ-CP 01/03/2019   Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ
22/2019/NĐ-CP 01/03/2019   Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân
23/2019/NĐ-CP 01/03/2019   Về hoạt động triển lãm
10/2019/QĐ-TTg 28/02/2019   Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Biên giới quốc gia trực thuộc Bộ Ngoại giao
326/2016/UBTVQH14 28/02/2019   Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án
403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN 28/02/2019   Quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam
01/2018/UBNVQH14 28/02/2019   Sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch
11/2019/QĐ-TTg 27/02/2019   Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trực thuộc Bộ Ngoại giao
12/2019/QĐ-TTg 26/02/2019   Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ
13/2019/QĐ-TTg 26/02/2019   Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy
54/2017/QH14 26/02/2019   Về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
26/2018/QH14 26/02/2019   Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao
28/2018/QH14 26/02/2019   Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch
23/2018/QH14 25/02/2019   Cạnh tranh
Tổng: 16 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 2 Trang.
Chuyển tới trang:

Kết nối cộng đồng

Đăng ký nhận bản tin

Phiên bản đang chạy thử nghiệm